Jak to všechno začalo


Za vznikem společnosti jsou dva včelaři, kteří se vedle včelaření spolu s rodinnými příslušníky pustili v 90. letech do podnikání. Jedním z nich je pan Ladislav Špaček, druhým Josef Novák. Oba v 70. a 80. letech patřili v ČR mezi největší včelaře. Postupně se vedle včelaření začali zabývat výkupem a prodejem baleného medu. Od prvopočátku se jednalo o rodinný podnik, ve kterém se dodnes zachovalo složení zaměstnanců z řad rodinných příslušníků a balením medu se bez přerušení zabývají již téměř 20 let. Společnost začínala s ručním balením a její současný odbyt narostl na několik tisíc tun medu ročně. Z malé společnosti s působností pouze v ČR se tak stala společnost s působností po celé Evropě od Portugalska až po Ukrajinu.

Výrobní program


Jedinou výrobní činností je zpracování přírodního včelího medu jako vysoce kvalitní přírodní potraviny. Nákup a balení medu je dozorováno Státní veterinární správou a ve výrobě byly zavedena certifikace bio medu, HACCP a IFS FOOD, což jsou potravinářské standarty zajišťující  stálou kvalitu našich výrobků. Balíme medy české i zahraniční, jejichž výběr je zaměřen na oblasti s neporušenou přírodou, kde nebyly dosud zjištěny rezidua pesticidů či těžkých kovů. Trh tak zásobujeme produkty od včelařů s garancí nejvyšší kvality, která je pravidelně kontrolována v zahraničních laboratořích. Nabízíme široký sortiment medů květových, lipových a lesních.  Naše výrobky tvoří široké spektrum výrobků, které pravidelně inovujeme a rozšiřujeme. Je to gastro sortiment porcí a plastových kbelíků přes nejrozšířenější balení medu do skla v gramáži 250, 500 a 900 g až po velkoodběratelská balení v sudech nebo IBC kontejnerech.

Zpracování medu


Ohledně zpracování medu spolupracujeme s Intertek Bremen, QSI Bremen, VŠCHT Praha a dalšími subjekty. Cílem je zpracovávat a balit med s co nejvyššími jakostními parametry.  Po celou dobu zpracování medu je pro nás nejdůležitější co nejšetrnější technologické postupy během zpracování medu. V současné době díky národním a evropským dotacím používáme nejmodernější zpracovatelskou technologii na balení medu v České republice.