Med je jednou z nejkontrolovanějších potravin nejen u nás, ale v celé Evropě. V německých Brémách se tvoří obří databáze pro kontrolu medů z území EU i celého světa. Ta vzniká pomocí podobné metody, jakou používají i lékaři – magnetické resonance. Součástí mapování medů je i Česko. První, kdo u nás novou metodu analýzy medů používá, je firma naše firma.

Žádné falšované medy v Česku a celé Evropě. Inovativní analýza, která se buduje v několika uznávaných laboratořích v německých Brémách, kontroluje i české medy. Nasbírané vzorky medu spolu se statistickými údaji dokáží dnes vystopovat testovaný med do místa původu a odhalit jeho možné nedostatky na základě desítek kritérií. Špičkové laboratoře dokáží odhalit toto vše z malého vzorku medu pomocí nukleární magnetické rezonance. Ty se pak porovnávají s několikatisícovou databází autentických referenčních vzorků z hlediska zeměpisného původu a jeho druhu.

Otisky prstů našich medů
Jde o nejlepší kontrolní metodu, která nyní v Evropě u medu existuje. „My tuto metodu začali používat na naše balené medy již před lety. Principem je, že se v medu kontroluje 38 chemických látek a celosvětově se tvoří databáze všech medů s rozdělením podle země původu a podle jednotlivých druhů medů. Pro určité druhy medů vyplývají charakteristické vlastnosti těchto látek a statisticky tyto hodnoty zpracované tvoří výsledek, zda je med v pořádku či nikoliv. Každý med má tak něco jako otisk prstu,“ říká Milan Špaček z Medokomercu. Podle Špačka nyní laboratoře připravují i databázi českých medů.

Z kapky medu
Dnes se při běžném testování medů odhalují známé rizikové faktory od antibiotik, cizí příměsi a sladidla až po pesticidy. Nová metoda, kterou vyvinuly společnosti a laboratoře Bruker BioSpin GmbH, Alnumed a QSI v Německu, nazvaná Honey Profiling™, dokáže odhalit nejvíce možných nedostatků v medu, což znamená opačný systém než doposud. „Test na 38 látek má prokázat, jestli jsou v medu uvedené látky v souladu s běžným medem, a anomálie spadající mimo statistický rozsah pravých medů označují jako medy falšované. Stávající testy dosud spíše řeší opak – hledají tam jen zakázané látky, o kterých se ví, že by se mohly v medu objevit na základě přidávání cizích příměsí a cizích sirupů,“ vysvětlil Milan Špaček.

V tuto chvíli shromáždila QSI pro metodu tisíce vzorků z 55 zemí ze všech kontinentů a pro statistické základy hodnocení udělala na vzorcích medů přes 50 tisíc analýz. Náklady na databázi se zatím vyšplhaly na 2 miliony dolarů. Pod drobnohledem byly i vzorky medů z Číny i Evropy. „Tato metoda nám umožní rozlišit ty nejlepší medy z celého světa. Je to důležité, protože jsou oblasti na světě, které mají špičkový med díky unikátní flóře a jsou tak něco jako šampaňské mezi sekty. Kvalitativně výborné medy pocházejí třeba z Brazílie a Chile,“ uzavřel Špaček.

Honey Profiling™ šetří přítomnost těchto látek v medu:

 1. glukóza + fruktóza
 2. fruktóza/glukóza
 3. fruktóza
 4. glukóza
 5. sacharóza
 6. turanóza
 7. maltóza
 8. melizitose
 9. maltotrióza
 10. gentiobióza
 11. rafinóza
 12. manosa
 13. Kyselina citronová
 14. Kyselina jablečná
 15. Kyselina quinová
 16. alanin
 17. Kyselina asparagová
 18. glutamin
 19. leucin
 20. prolin
 21. valin
 22. tyrosin
 23. fenylalanin
 24. kyselina 3-fenylmléčná
 25. Dihydroxyacetony (DHA)
 26. Kynurenová kyselina
 27. Methylglyoxal (MGO)
 28. Kyselina shikimová
 29. 2,3-butandiol
 30. 5-hydroxymethylfurfural (HMF)
 31. Kyselina octová
 32. acetoin
 33. ethanol
 34. Kyselina mléčná
 35. Kyselina mravenčí
 36. kyselina fumarová
 37. Kyselina pyrohroznová
 38. Kyselina jantarová

Povinné analýzy:

 • Pylová analýza / senzorická analýza
 • Obecné parametry kvality (obsah vody, HMF, diastáza, pH, kyselost, vodivost)
 • Spektrum HPLC-cukru (široce používaná a akceptovaná standardní metoda)

Analýzy založené na rizicích:

 • EA-IRMS (AOAC 998.12) pro detekci C4-cukrových přídavků, např. z třtinového a kukuřičného sirupu
 • Oligosacharidy
 • Cizí enzymy (zbytky z výroby sirupů na bázi škrobu)
 • Fruktofuranosidázy
 • fAmyP (cizí alfa-amyláza)
 • Termostabilní enzymy
 • Specifická značka pro cukrový cukr (SM-B, cukr C3)
Žádná položka